รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564...

บ้านโคกตีเต
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564...

บ้านดือแยหะยี
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านไอร์แยง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านฮูแตทูวอ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านลุโบะดาโต๊ะ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านลูโบะบูโละ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านกูยิ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านสายน้ำทิพย์
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านสายน้ำทิพย์
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านกูแบสาลอ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านกำปงปีแซ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านพนาทักษิณ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านแป๊ะบุญ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านบริจ๊ะ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านแยะ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านกาแร
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

เมืองนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านปลักปลา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านจืองา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านสวนพลู
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านตามุง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านไอร์แยง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านอาตะบือเระ
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านมือและห์
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564...

บ้านบือเจ๊าะ
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันที่งดจัดอาหาร วันตรุษจีน 12 กพ. 2564 12 กพ. 2564 1
2 วันที่งดจัดอาหาร วันมาฆบูชา 26 มีค. 2564 26 มีค. 2564 1
3 วันที่งดจัดอาหาร วันจักรี 6 เมย. 2564 6 เมย. 2564 1